Όχι. Στην Terra Office ενοικιάζετε αυτοτελείς, ανεξάρτητους χώρους: “Τον δικό σας χώρο”. Πρόκειται για ολοκαίνουργια δωμάτια, το καθένα με την δική του είσοδο και τον αντίστοιχο χώρο εργασίας.
Όχι. Σας προσφέρουμε προς ενοικίαση πραγματικούς, ανεξάρτητους, περίκλειστους χώρους. Πρόκειται για μια κανονική μίσθωση επαγγελματικού χώρου: “Όχι απλώς πραγματική διεύθυνση, αλλά πραγματικός επαγγελματικός χώρος”!
Βεβαίως. Τα στοιχεία του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης γνωστοποιούνται στην ΑΑΔΕ με κάθε ανάρτηση επαγγελματικής μίσθωσης.
Οι ανεξάρτητοι επαγγελματικοί χώροι που σας προσφέρουμε προς μίσθωση είναι κατάλληλοι και νόμιμοι για αυτοψία της Εφορίας. Το Μισθωτήριο Συμβόλαιό σας συνοδεύεται από επίσημη Βεβαίωση Ανάρτησης της Μίσθωσης στο TaxisNet.
Βεβαίως. Οι φορολογικές έδρες που σας ενοικιάζουμε είναι απολύτως νόμιμες για Ανώνυμες Εταιρείες που υπάγονται στην ΔΟΥ ΦΑΕ.
Βεβαίως! Δικαιούστε να δηλώσετε στην Εφορία ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παροχή και λήψη υπηρεσιών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια με την δυνατότητα για απαλλαγή από τον αντίστοιχο ΦΠΑ.
Μπορείτε! Κάθε επιχείρηση που μισθώνει φορολογική έδρα στην Terrra Office μπορεί νομίμως να χρηματοδοτείται από πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, καθώς και να απασχολεί υπαλλήλους στο πλαίσιο προγραμμάτων επιδότησης. Μπορείτε να δεχθείτε για αυτοψία τα κλιμάκια των ελεγκτών ΕΣΠΑ.

Ρωτηστε μας οτι θελετε